بانک‌ها ملزم هستند قاعده تسهیم را در بازپرداخت و تسویه تسهیلات (وام) رعایت نمایند!

مشاوره اینترنتی و ثبت نوبت

    ثبت مشخصات