امروز ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱       EN

صدور اجرائیه توسط بانک مازاد بر مبلغ بدهی واقعی و قانونی بدهکار، از موجبات ابطال اجراییه است!

جهت مشاوره کلیک کنید

    ثبت مشخصات

    AllEscort