امروز ۰۴ مهر ۱۴۰۱       EN

 ارائه مشاوره راهبردی در جهت رفع
تعهدات بانکی اعم از ریالی و ارزی

قبول وکالت در دعاوی
بانکی و بازار پول

قبول وکالت در دعاوی
بورس و بازار سرمایه

قبول وکالت در دعاوی ارزی

ارائه مشاوره حقوقی و تنظیم قراردادها

آدرس:  تهران، میدان ونک، ابتدای خیابان ونک، برج آسمان، طبقه۴، واحد ۴۰۶

شماره های تماس :   ۸۸۶۵۲۷۴۰   |  ۸۸۶۵۲۷۴۱  |  ۸۸۶۵۲۷۴۲   |  ۸۸۶۵۲۷۴۳ 

جهت مشاوره کلیک کنید

    ثبت مشخصات