صدور اجرائیه توسط بانک مازاد بر مبلغ بدهی واقعی و قانونی بدهکار، از موجبات ابطال اجراییه است!

مشاوره اینترنتی و ثبت نوبت

    ثبت مشخصات

    مشاوره تلفنی حقوقی با وکیل دانیال کریمی

    مشاوره تلفنی برای سوالات شما در دعاوی حقوقی و کیفری، ملک، ارث، خانواده